Publicaties

Boeken als auteur of editor

 • R.Palmans, T.Leysen en J.Toury (eds), Openbaar domein, Antwerpen, Intersentia, 2019, 274 p.
 • J.Ghysels en J.Toury (eds), Verkavelen in Vlaanderen. Van verkavelingsvergunning naar omgevingsvergunning, Antwerpen, Intersentia, 2018, 562 p.
 • R.Palmans, D.Lindemans en J.Toury (eds), Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik. De invloed van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed, Antwerpen, Intersentia, 2017, 147.
 • J.Ghysels en J.Toury (eds), Grond- en Pandendecreet. De gevolgen van de vernietiging, Antwerpen, Intersentia, 2016, 210.
 • J.Ghysels en J.Toury (eds), Bedrijventerreinen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 265.
 • R.Palmans en J.Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 208.
 • R.Palmans en J.Toury, Gedeeltelijke onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2015, 156.


Bijdragen in juridische boeken

 • J.Toury en R.Palmans, “ De gedeeltelijke onteigening” in R.Palmans, J.Ghysels en R.Tijs (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet, Boom Juridisch, Antwerpen, 2022, 237- 298.
 • J.Toury, “ Het Vlaams Onteigeningsdecreet: een overzicht voor het notariaat”, in F.Buyssens en A-L.Verbeke (eds), Notariële actualiteit 2019-2020, Centrum voor Notariaat, Antwerpen, Intersentia, 2021, 209-258.
 • F.Van Dievoet, J.Ghysels en J.Toury, “ De vergunningsprocedure”, in J.Ghysels en J.Toury (eds), Verkavelen in Vlaanderen. Van verkavelingsvergunning naar omgevingsvergunning, Antwerpen, Intersentia, 2018, 93-198.
 • J.Toury en F.Van Dievoet, “ De wisselwerking tussen vergunningen en burgerlijke rechten: een greep uit de praktijk”, in Gregory Verhelst (ed), Actualia omgevingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2021, 277-302.
 • J.Toury en M.Denys, “ Rechtspraak met betrekking tot gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en kadastraal inkomen” in R.Palmans en M.Boes (eds), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 271-301. 
 • J.Toury en J.Ghysels, “Onteigeningen voor de aanleg, het uitbreiden of het herinrichten van bedrijventerreinen” in J.Ghysels en J.Toury (eds), Bedrijventerreinen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 171-212.
 • J.Toury en M.Denys, “ Habilitatie en onteigening” in R.Palmans en J.Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41-65.
 • J.Toury, “Een kijk over de grenzen heen. Voorkooprechten in Frankrijk” in S.Verbist en R.Palmans (eds) Voorkooprechten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 153-178.
 • J.Toury, “Inkomsten en belastingsschade als bedrijfsschade bij onteigeningen. Of hoe een trage procedure een duit in het zakje kan doen“, in M.Boes, J.Ghysels, D.Lindemans en R.Palmans, Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht. Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 303-324.


Uitgebreide artikels en noten in juridische tijdschriften

 • J.Toury “De billijke onteigeningsvergoeding en de absolute keuzevrijheid van de onteigende: ook belastingschade wordt steeds vergoed”, Tijdschrift voor Notarissen 2021, 816-819.
 • V.Sagaert en J.Toury, “Het Vlaams Onteigeningsdecreet: een zakenrechtelijke benadering”, Tijdschrift voor Notarissen 2020, 289-317.
 • J.Toury, “Art. 1 EP EVRM en de strijd tegen de verspreiding van dierziekte”, (noot onder EHRM 12 november 2019), European Human Right Cases 2020.
 • J.Toury, “Art. 1 EP EVRM en de strijd tegen runderbrucellose”, (noot onder EHRM 12 november 2019), Tijdschrift voor agrarisch recht 2020, 22 – 35.
 • J.Toury, “Planschade als quasi-onteigening”, (noot onder GwH 8 mei 2019) Tijdschrift voor Notarissen 2019, 938-947
 • V.Sagaert en J.Toury, “De advocaat als kost in de onteigeningsprocedure: enkele bedenkingen in het licht van artikel 16 GW”, Rechtskundig Weekblad 2018, 860-864.
 • J.Toury, “Het openbaar domein en het Veldwetboek”, Tijdschrift voor Notarissen 2018, 927 – 934.
 • J.Toury, “Het Veldwetboek en het beginsel van de gelijkheid voor openbare lasten”, Tijdschrift voor agrarisch recht 2018, 174-177.
 • J.Toury, ”De wederoverdracht in het licht van de economische expansiewetgeving”, (noot onder GwH 25 september 2014, nr. 2014/132), Tijdschrift voor Notarissen 2016, 125-141.
 • J.Toury, “Onteigeningen anno 2014: dan toch maar liever met een gerechtsdeurwaarder die naar de zondagsmis gaat”, (noot onder Rb. Ieper 20 februari 2013 en Rb.Tongeren 24 maart 2014), RRS 2014/2, 99-109.
 • J.Toury, “Napoleon en het aartsbisdom Mechelen-Brussel: het laatste unitair bastion in het federale België?”, RRS 2013/2, 73-88.
 • J.Toury en M.Denys, “Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod“, Nieuw Juridisch Weekblad 2012, 82-92;
 • J.Toury en M.Denys, “Vergoeding van erfdienstbaarheden ten algemeen nut. De leer van de quasi-onteigening ten volle erkend“ (noot onder GwH 19 april 2012), Tijdschrift voor Notarissen 2012, 465-477.
 • J.Toury en M.Denys, “De vergoeding van fiscale onteigeningsschade bij meerwaarden op onroerende goederen” (noot onder Cass. 29 oktober 2009), Tijdschrift voor Notarissen 2011, 427- 434;
 • J.Toury, “De niet-retroactiviteit van de wederoverdracht in onteigeningszaken en de implicaties op de aangifte in de nalatenschap”(noot onder Antwerpen 22 december 2009), Tijdschrift voor Notarissen 2011, 257-266;


Korte noten in juridische tijdschriften

 • • J.Toury, “Vergoeding bij planschade” (noot onder GwH 7 juni 2018), NjW 2018, 879-880.
 • • J.Toury, “ Het opportuniteitsoordeel en het kennelijk onredelijk karakter bij de herstelvordering”, (noot onder Antwerpen 3 januari 2018), NjW 2018, 938-940
 • • J.Toury, “Rechtsplegingvergoeding bij onregelmatige onteigening”, (noot onder Cass. 27 januari 2017), NjW 2017, 853-854.
 • • J.Toury, “Staking van gebruik weekendverblijf voor permanente bewoning is kennelijk onredelijk”, (noot onder Gent 15 mei 2015), NjW 2017, 411-412.
 • • J.Toury “Vergoeding bij eigendomsbeperking. Is de tendens wel positief?” (noot onder GwH 1 oktober 2015), NjW 2016, 860-861.
 • • J.Toury, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente”, (noot onder Antwerpen 4 september 2015), NjW 2016, 734-735.
 • • J.Toury, “Wederoverdrachtsvordering uit de onteigeningswetgeving al recht sui generis”, (noot onder GwH 25 september 2014, nr 2014/132), NjW 2016, 160-161.
 • • J.Toury, “Artikel 1 EAP EVRM en de foutloze overheidsaansprakelijkheid: het Grondwettelijk Hof zet de trend voort (of in?)”, (noot onder GwH 23 januari 2014, nr. 2014/12), NjW 2015, 62-63.
 • • J.Toury, “Beschermingsmaatregel als onevenredige eigendomsaantasting: soms wel, soms niet.”, (noot onder GwH 7 mei 2015 nr. 2015/58), NjW 2015, 496-497.
 • • J.Toury, “Inwerkingtreding gewestplan en vermoeden van vergunning”, (noot onder RvVb 16 januari 2013), NjW 2015, 869.
 • • J.Toury, “Leefbaar Doel en half afgebroken woning. Nood breekt wet?”, (noot onder Gent 14 februari 2012)”, NjW 2014, 276.
 • • J.Toury, “Stakingsbevel en preventief karakter: staking van gebruik” (noot onder Gent 14 juni 2013), NjW 2014, 653-654.
 • • J.Toury, “Herstelvordering: kennelijk onredelijk of niet?”, (noot onder Gent 14 juni 2013), NjW 2014, 607-608.
 • • J.Toury, “Wetgevende validaties naar Straatsburgse normen?”, (noot onder GwH 31 juli 2013, nr. 2013/114), NjW 2014, 313-314.
 • J.Toury, “Verjaring herstelvordering in niet-ruimtelijk kwetsbaar gebied” (noot onder Gent 18 novmber 2011), NjW 2013, 130-131.
 • J.Toury, “Kosteloze grondafstand als last bij een verkavelingsvergunning” (nootonder Antwerpen 5 januari 2012), NjW 2013, 183-184.
 • J.Toury, “Actief bewonen wederrechtelijke opgerichte woning niet strafbaar”, (noot onder Gent 23 december 2011), NjW 2013, 372.
 • J.Toury, “Kennelijk onredelijk karakter herstelvordering”, (noot onder Gent 17 februari 2012), NjW 2013, 458-459.
 • J.Toury, “Het verval van de verkavelingsvergunning na geheelverkoop”, (noot onder GwH 31 mei 2012), NjW 2013, 28-29.
 • J.Toury, “Handhavingsmaatregelen en rechtsplegingsvergoeding”, (noot onder GwH 25 april 2013), NjW 2013, 598-599.
 • J.Toury, „Subsidies bij renovaties, geen verworven rechten“ (noot onder RvSt.13 oktober 2011), NjW 2012, 384.
 • J.Toury, „Belang om te procederen voor het Grondwettelijk Hof door de leden van de wetgevende vergaderingen“ (noot onder GwH 1 maart 2012), NjW 2012, 422.
 • J.Toury, „Het terugvorderen van de kosten voor maatschappelijke dienstverlening door het OCMW“ (noot onder Antwerpen 15 november 2011), NjW 2012, 478.
 • J.Toury, „Vergoeding voor erfdienstbaarheden van openbaar nut. Uitbreiding van de foutloze overheidsaansprakelijkheid” (noot onder GwH 19 april 2012), NjW 2012, 804-805.
 • J.Toury, „De stedenbouwkundige inspecteur en de rechtsplegingsvergoeding“ (noot onder GwH 8 maart 2012) NjW 2012, 543-544.
 • J.Toury, “Het archeologiedecreet en het eigendomsrecht: eindelijk met elkaar verzoend?” (noot onder Cass. 23 februari 2012), NjW 2012, 676-677.
 • J.Toury,”Het vermoeden van vergunning: rechtszekerheid bij (rechts)onzekerheid”, (noot onder Antwerpen 1 december 2011), NjW 2012 763-764.
 • J.Toury, “De openbare verpachting van landbouwgrond door de kerkfabriek en het algemeen bestuurlijk toezicht” (noot onder GwH 14 juni 2012), NjW 2012, 596-597.


Spreker op colloquia en studiedagen

 • Spreker Colloquium CROW – “Onteigeningen in Vlaanderen na het Onteigeningdecreet” d.d. 22 oktober 2022
 • Spreker Permanente vorming Centrum voor het Notariaat – Postuniversitaire cyclus KU Leuven (notariaat) – “Deel Vastgoed: Actualia inzake onteigenigen en vergunningen” d.d. 2 december 2019
 • Voorzitter en spreker Colloquium IFE Brussels – “Onteigeningen en eigendomsbeperkingen anno 2020” d.d. 1 oktober 2019
 • Spreker Ontbijtseminarie Larcier – “Nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet 2017 ” d.d. 30 mei 2017 • Spreker Colloquium CROW – “ Het kadaster” d.d. 21 oktober 2016
 • Voorzitter Studiedag – “Grond- en Pandendecreet – De gevolgen van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof” d.d. 22 oktober 2015
 • Voorzitter Colloquium CROW – “Vastgoed en zijn gebruiksbeperkingen in het algemeen belang: vergoedingsregeling en economische impact” d.d. 16 oktober 2015
 • Spreker Studiedag – “Bedrijventerreinen – Onteigeningen voor de aanleg, het uitbreiden of het herinrichten van bedrijventerreinen” d.d. 24 september 2015
 • Spreker Colloquium CROW – “Habilitatie en onteigening in hetlicht van een nieuwe onteigeningswetgeving” d.d. 17 oktober 2014
 • Spreker Permanente Vorming Advocaten bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten van de balie te Brussel (NOAB) – “Administratief goederenrecht. Actuele topics van ruimtelijke ordening, milieu en onteigeningen” d.d. 16 juni 2014
 • Spreker Permanente Vorming bij de Orde van Advocaten van debalie te Turnhout – “Bestuursrecht en ruimtelijke ordening” d.d. 17 januari 2014
 • Spreker Permanente Vorming Advocaten bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten van de balie te Brussel (NOAB) – “Onteigeningen. Enkele actuele Tendensen” d.d. 29 augustus 2013
 • Spreker Permanente Vorming Advocaten bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten van de balie te Brussel (NOAB) – “Ruimtelijke ordening, onteigening en eigendomsbescherming: enkele actuele ontwikkeling” d.d. 7 juni 2013
 • Spreker Colloquium CROW– “Lessen uit de vergelijking van de voorkooprechten in Frankrijk” d.d. 19 oktober 2012
 • Spreker M&D Seminaries– “ Actuele tendensen in het onteigeningsrecht – Recente evoluties in de vergoedingsregeling bij onteigeningen” d.d. 20 april 2012