John Toury

John Toury (KU Leuven) is advocaat bij de balie van Brussel sinds 2007 en is gespecialiseerd in onteigeningen en omgevingsvergunningen. Hij behandelt dossiers met alle aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw (o.a. bouwberoepen, onteigeningen, eigendomsbescherming, ruimtelijke uitvoeringsplannen, milieu- en natuurhandhaving, herstelvorderingen, bodemverontreiniging, planschade en overheidsaansprakelijkheid, etc.).

Hij is auteur en editor van verschillende bijdragen en boeken inzake onteigeningsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, overheidsaansprakelijkheid en eigendomsbescherming.

Van 2016 tot 2022 was John toury als praktijkassistent verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid bij de KU Leuven. Op heden is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker van dit Instituut.

John Toury is verder als redacteur verbonden aan het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW - Kluwer) in de deelgebieden bestuursrecht, stedenbouwrecht en welzijnsrecht en maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening, Omgeving en Stedenbouw (TROS – Die Keure).

Sinds 2019 werd hij benoemd als plaatsvervangend rechter bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel en in 2022 werd John Toury aangesteld als juridisch assessor bij de Orde van Architecten (Brussel – Vlaams Brabant).

Tevens is hij secretaris van het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en spreekt geregeld op studiedagen en colloquia binnen de vakgebieden waarin hij werkzaam is.

 

 

Mijn specialisaties ...

Geïnteresseerd in onze diensten?
Neem contact met ons op