Advocaten gespecialiseerd in onteigeningen, ruimtelijke ordening en milieurecht

Toury advocaten

Bijstand bij procedures & juridisch advies

Toury Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor, werkzaam in het eigendoms- en omgevingsrecht.

Het kantoor behandelt dossiers met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningen, vergunningen, bouwberoepen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, planschade, stedenbouwkundige overtredingen, bodemverontreiniging, buurtwegen, erfdienstbaarheden, natuurhandhaving en overheidsaansprakelijkheid.Contacteer ons

Specialisaties
 • Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

  Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

  Wij staan u bij in procedures waarbij uw vergunning wordt geweigerd of wordt aangevochten voor de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.

 • Onteigening en planschade

  Onteigening en planschade

  Wij staan u bij wanneer uw eigendom wordt onteigend of wanneer de bestemming van uw eigendom wordt gewijzigd.

 • Overheidsaansprakelijkheid en professionele aansprakelijkheid

  Procedures tegen de overheid

  Wij staan u bij in alle procedures tegen de overheid bij eigendomsaantastingen of overheidsmaatregelen.

 • Omgevingsrecht

  Omgevingsrecht

  Wij staan u bij in geval van problemen op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, erfdienstbaarheden en leegstand.

Geïnteresseerd in onze diensten?
Neem contact met ons op